Logo

Undvik onödiga förluster med utbildning om mättransformatorer

Michael Holmgren

Om du ansvarar för projektering samt drift och underhåll av anläggningar med mättransformatorer har du förmodligen full koll på vad en mättransformator gör. Men med fördjupade kunskaper kan det bli ännu mer intressant att gå till jobbet. Michael Holmgren, föreläsare på utbildningen Mättransformatorer, menar dessutom att genom ökad branschkunskap kan många företag undvika stora förluster och ofullständig skyddsfunktion.

Mättransformatorer

”Små mätfel kan i slutändan bli stora belopp!”

Michael Holmgren är har utformat ett stort antal uppskattade branschrelaterade utbildningar, däribland Mättransformatorer. Idag driver han företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag.

Genom att ge deltagarna en fördjupad insikt om mättransformatorer, och hur olika typer uppträder i vår elmiljö får deltagarna en ökad medvetenhet om vilka mätfel som finns. De nyvunna insikterna ger i sin tur kunskap om hur de kan förebygga problem i framtiden, vilket i förlängningen kan resultera i positiva ekonomiska utfall.

– Det förekommer att enheter inte mäter korrekt. Konsekvenserna blir en för hög eller för låg räkning. Små mätfel kan i slutändan bli stora belopp! berättar Michael.

En utbildning för alltifrån nätägare till beställare

I grunden är Michael högskoleingenjör med inriktning på elkraft och har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med energirelaterade frågor. Att dela med sig av kunskap och erfarenheter till branschkollegor är något han verkligen uppskattar.

– De flesta deltagare som väljer att investera tid i utbildningen Mättransformatorer är konstruktörer, nätägare och beställare från industrin eller nätbolag. Alltså personer som ansvarar för projektering samt drift och underhåll av anläggningar med mättransformatorer.

Fördjupad kunskap positivt för anläggningen

Under den tre dagar långa utbildningen får deltagarna bland annat veta mer om olika transformatorers dimensioner, konstruktioner samt vilka typer som finns ute på marknaden. De får även större kunskap om hur mättransformatorerna fungerar, samt olika typer av transformatorer fördelar och nackdelar.

Michael berör också vilka designkriterier man måste ta hänsyn till vid nyanskaffning eller utbyte. Dessutom får deltagarna vara med på ett studiebesök för att få inblick i tillverkning och provning av mättransformatorer.

– Deltagarna får därmed en fördjupad förståelse för vad de behöver utifrån var de arbetar och hur deras anläggningar ser ut och fungerar, summerar Michael.

Organisationen får därmed en medarbetare med en större förståelse för utrustningen , vilket i förlängningen är positivt för anläggningen.


Vill du få heltäckande kunskap om mättransformatorns egenskaper, begränsningar och funktion? Då är Mättransformatorer rätt utbildning för dig!

Till toppen