Kursens mål

Kursens mål är att du ska ha kunskaper i ellära för beräkningar av elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Du kommer även lära dig att knyta ihop teoretiska uppgifter och praktiska tillämpningar inom elområdet för att ge dig en helhet.

Innehåll i kurs

 • Grunder i ellära
 • Generera och distribuera el
 • Elanläggningens utförande
 • Storheter, enheter och prefix
 • Trigonometri
 • Spänning
 • Motstånd
 • Ström
 • Effekt
 • Elektriska lagar
 • Elektriska kretsar
 • Komponenter
 • Spänningskällor
 • Beräkningar

 

För dig som vill läsa mer om kursen "Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning", klicka här.