Kursens mål

Är att du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande ska lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ELSA. Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Innehåll i kurs

 • Elfaran
  - Statistik
  - Skadeeffekter, kort- och långsiktiga
  - Elfaran, chockstömmar och ljusbågar
  - Vikten av läkarundersökningar. Anmälan av elolycka
  - Skyddskläder

 • Organisation
  - Tydlighet i ansvar och arbetsuppgifter
  - Elsäkerhetsledarens roll – skyldigheter och förväntningar

 • Det elektriska regelverket – en kort presentation
  - Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder för elsäkerhet, aktuella regler och de viktigaste förändringarna

 • Riskhantering


  - Elsäkerhetsplanering


  - Skyddsutrustning och verktyg

 • Skötselåtgärder
  -Kopplingar
  -Mätning
  -Besiktning
  -Provning
 • Arbete

  - Arbetsmetoder med fokus på arbetet utan och nära spänning
 • Kunskapskontroll