Logo

Kompetensträff för Bostadsuthyrare

2 dagar

Välkommen till fastighetsbranschens egen mötesplats för bostadsuthyrare!

Vill du tillbringa två intensiva, innehållsrika och roliga dagar tillsammans med uthyrare och säljare från olika bostadsbolag runt om i landet? Klart att du vill! Läs mer om innehåll och upplägg och anmäl dig till höstens kompetensträff!

Varför arrangerar vi en kompetensträff för uthyrare och säljare? Vårt viktigaste syfte är att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan bostadsbranschens alla uthyrare och säljare. Samtidigt som denna mötesplats ger tillfälle till nätverksbyggande är det också en chans att ta till sig inspiration, nya idéer och utvecklas både som företag och individ.

Dagens höga tempo på arbetsplatserna och organisationernas allt mer slimmade personalstyrka innebär ofta att det inte finns tid för att prata om och diskutera nya arbetssätt. Kompetensträffarna har visat sig fylla ett stort behov som inspirationskälla för bostadsuthyrare. 

Omfattning

En och en halv dag. Vi startar ca kl 10 första dagen och avslutar dag 2 med lunch kl 13. Mer detaljerat program kommer med kallelsen.

Upplägg och innehåll

Kompetensträff för bostadsuthyrare är inte någon vanlig kurs. Vi står för grundstrukturen i alla gruppdiskussioner och kommer att lotsa deltagarna igenom konferensdagarna, men stora delar av innehållet bygger på deltagarnas egna erfarenheter och engagemang.

Vi kommer att kontakta samtliga deltagare innan kompetensträffen startar genom att vi skickar ut en enkel frågeenkät som fylls i och returneras till oss. Sammanställningen ger oss den viktiga information vi behöver för att bättre kunna planera och arbeta fram aktuella och intressanta grupparbeten. Vi varvar grupparbeten med diskussioner i stor grupp.

Kvällen ägnas även den åt erfarenhetsutbyte, men under mer avslappnade former och en god middag.

Logi

Kompetensträffen genomförs på internat. Vi tar hand om bokning av logi och måltider för samtliga deltagare på respektive konferensanläggning. Logi tillkommer inkl. alla måltider med 3 100 kr per person.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Årets tema 2021

Hot och Våld i arbetet

Att arbeta med bostadsuthyrning innebär oftast att du träffar en mängd olika människor i din vardag. Många gånger är detta en av de trevligaste arbetsuppgifterna – kontakten med kunderna som är, eller ska bli, dina hyresgäster. Att få ett positivt besked från dig om att man fått sin drömlägenhet är såklart helt suveränt!

Men det finns alltid en baksida av myntet – väldigt många kunder får idag ett nej, något som en del personer kan ha svårt att acceptera. I bostadsbristens Sverige är det hård och tuff konkurrens om lägenheterna. Att vara den person som meddelar en hyresgäst ett negativt besked kan i vissa fall innebära att man hamnar i en hotfull situation- och i värsta fall att man utsätts för våld. Hot och våld i arbetet har mer än fördubblats sedan 1980-talet visar statistik från SCB och hot och våld i arbetet drabbar också fler kvinnor än män.

Vad kan och ska vi göra åt det här? Hur ser det ut i just vår verklighet?

Under Kompetensträffens andra dag har vi bjudit in Fredric Bohm att föreläsa under rubriken Hot och våld i arbetet. Fredric har lång erfarenhet av konfliktlösning i olika former och är legitimerad psykolog, författare, socionom och terapeut med inriktning inom attitydpsykologi. Fredrik är en erfaren och mycket omtyckt föreläsare som även är ”känd från TV” från tv-serien ”Gift vid första ögonkastet” i SVT, där han agerade psykolog och relationsexpert åt deltagarna. 

Ur innehållet

  • Vad är det som gör vissa kundsituationer så obehagliga?
  • Att inte försätta sig i en dålig situation
  • Vad ska vi acceptera?
  • Hur man talar - det här med icke konfrontativa metoder
  • Egen fysisk säkerhet - hur man rör sig i en lägenhet och på kontoret
  • Rättigheter, samla bevis och utrymme att agera
  • Goda exempel

Medverkande

Elisabeth Stenson
Elisabeth är socionom med många års erfarenhet från olika uppdrag inom bostads- och fastighetsbranschen. Nu senast som dubbel-VD på Toarpshus och Sandhultsbostäder.

Jessica Andersson
Jessica är utbildningsansvarig för region väst på BFAB och har i ca 30 års tid arbetat med vidareutbildning för personal verksam i fastighetsbranschen. Jessica har bedrivit Kompetensträffar för bostadsuthyrare i 20 år och arrangerar även Förvaltarträffar för Fastighetsförvaltare.

Fredric Bohm
Fredric har lång erfarenhet av konfliktlösning i olika former och är legitimerad psykolog, författare, socionom och terapeut med inriktning
inom attitydpsykologi. Fredrik är en erfaren och mycket omtyckt
föreläsare som även är ”känd från TV” från tv-serien ”Gift vid första
ögonkastet” i SVT, där han agerade psykolog och relationsexpert åt deltagarna. 

Pris & Villkor

Kursavgift: 7 500 kr per person (exkl. logi och helpension).
Logi mellannatten inkl. alla måltider: 3 100 kr per person
Moms tillkommer.

Har du en bit att resa och behöver anlända kvällen före kompetensträffen? Kontakta jessica.andersson@bfab.se så fixar vi logi en extra natt.

Allmänna villkor >
Till toppen