Logo

Elsäkerhetsdagarna 2021

Presentationer 6 december

Elsäkerhetsverkets olycksfallsrapport för 2021 – Hur kan vi nyttja den i det skadeförebyggande arbetet?
Mats Jonsson, Eltrygg Miljö & Johnny Pettersson, konsult arbetsmiljö och elsäkerhet, Jönköping

Avstånd för arbete intill elektriska riskkällor – SS-EN 50110-1 – Hur är det tänkt att vi ska vi använda avstånden för arbete?
Michell Andersson, Ordförande TK78

Viktiga aspekter på det akuta omhändertagandet efter en elolycka – Vad bör man som arbetsgivare tänka på?
Martin Tondel, överläkare Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Elsäkerhetsverket reviderar flera föreskrifter – Vilka förändringar kan vi förvänta oss?
Anders Richert, Elsäkerhetsverket

Erfarenheter från 4 år med Elsäkerhetslagen – Elsäkerhetsverkets erfarenheter av egenkontroll och egenkontrollprogram – Elinstallatörens nya roll – elinstallatör för regelefterlevnad – hur blev det?
Anders Richert, Elsäkerhetsverket

Ljusbågsdetektor för gruppledningar – Vad är det? Och när blir det standard?
Peter Ljungqvist, Produktchef Schneider Electric

”Utlösningsvillkoret” – säkring för driftsäkerhet eller elsäkerhet? – Intermittenta ljusbågsfel i lågspänningsnät – Erfarenheter
Stefan Aronsson, Elkraftingenjör, Elnätsdrift, Jönköping Energi & Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Skötsel av elanläggningar SS-EN 50110-1 – Harmoniserad tillämpning eller nationella särkrav? – Förslag till kommande förändringar
Michell Andersson, Ordförande TK78

Hur väljer vi arbetskläder inför elarbete? – Riskbedömning eller rutin
Leif Bodin, Nationell elsäkerhetsrådgivare, Hitachi Energy Sweden AB & Johnny Pettersson, konsult arbetsmiljö och elsäkerhet, Jönköping

Potentialutjämning och jordning – Vad är skillnaden? – Krav och rekommendationer
Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik – Elsäkerhet, Installatörsföretagen

Vinnare av Elsäkerhetspriset 2021: Voltimum – Vad är Voltimum?

Presentationer 7 december

Tema – Ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar:

Presentation av Peter Lindberg, Elsäkerhetsverket

Presentation av Willy Lundh, Svenska Kraftnät

Presentation av Johnny Pettersson, konsult arbetsmiljö och elsäkerhet, Jönköping och Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Tema – Elsäkerhet vid arbete:

Presentation av Martin Lindgren, Arbetsmiljöverket

Presentation av Sven Höckert och Niklas Enström, Elektrikerförbundet

Presentation av Cecilia Axelsson, Expert installationsteknik – Elsäkerhet, Installatörsföretagen

 

IMG_5108.jpg

IMG_5121.jpg

IMG_5131.jpg

IMG_5276_4mp_redigerad-1.jpg

IMG_5279.jpg

IMG_5301_redigerad-1.jpg

Till toppen