Logo

Utbildning och bok är resultatet av Kents engagemang för Sveriges elkraftsystem

Kent Mayer är elkraftsingenjör, föreläsare och författare. Med andra ord den sortens person som alltid har minst ett projekt på gång och ständigt strävar efter att lära sig mer, samtidigt som han drivs av att hjälpa andra att utvecklas. Ett av de senaste projekten är boken Elkraftnät – Uppbyggnad, funktion, hjälp och kringsystem som även vidareutvecklats till utbildningen Svenska Elkraftsystemet.

Kent Mayer

45 år i branschen och fortsatt nyfiken

Kent Mayer är utbildad elkraftsingenjör med en gedigen bakgrund inom kraft och energi, primärt från företaget ABB, där han även under en period var heltidsutbildare på ABB University. Dessutom har han numera även genomfört närmare 100 utbildningar för olika yrkeshögskolor och privata företag.

Under mer än 45 år har Kent haft en rad olika roller såsom service- och arbetsmiljöingenjör och teknikchef. Han har även varit platschef på olika anläggningsprojekt runt om i hela världen. Idag är Kent konsult genom det egna företaget kemaKonsult AB. Han föreläser för studenter på yrkeshögskolor såväl som för deltagare på kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom el- och energisektorn.

– Att föreläsa är ett sätt att ge tillbaka till branschen genom att dela med sig av kunskaperna man tillägnat sig under en lång karriär. Men det är också ett plus i kanten att man på så sätt fortsätter att hålla sig själv och sin nyfikenhet uppdaterad, säger Kent glatt.

Kent är också författare till boken Datakommunikation i praktiken som utkom 2001 och dessutom översattes till danska två år senare. I november 2021 lanserade Kent ytterligare en bok; Elkraftnät – Uppbyggnad, funktion, hjälp och kringsystem.

Från ett enkelt samlingskompendium - via en ”Wiki” - till den uppskattade boken Elkraftnät

Med den kunskap Kent hade med sig från tiden på ABB insåg han att det rådde viss okunskap inom branschen och kring många av de tekniska begrepp som användes.

– Då jag drivs av att dela med mig av kunskap så skapade jag inledningsvis ett text- och bildkompendium i A5-format på drygt 200 sidor. Detta pågick kontinuerligt med några uppdaterade upplagor under åren 2004–2006, berättar Kent.

Efter ett tag ville Kent effektivisera sitt arbetssätt. Detta resulterade i vad han själv kallar ”en företagsintern DokuWiki” (en virtuell serverlösning). Där lade han in de akronymer och begrepp från det tidigare text- och bildkompendiet.

– Till denna Wiki adderade jag foton jag tagit under mitt yrkesliv och skapade samtidigt en mängd illustrationer. En styrka blev att jag ”html-länkade” mängder av intressanta ord i texten och även ord i själva illustrationerna för att göra den elektroniska DokuWiki så användarvänlig som möjligt.

Den digitala DokuWiki:n påbörjades år 2006 och Kent uppdaterade den regelbundet fram till sin pensionering 2017. Arbetet var helt filantropiskt då allt jobb med boken skedde under fritiden. Än idag så används denna DokuWiki på ABB! Denna DokuWiki blev sedan grunden för Kents bok Elkraftnät.

Inga krav på djupa kunskaper för att förstå sammanhanget

Engagemanget för att belysa de tekniska begrepp som används i och omkring ett elkraftnät ledde till att Kent utvecklade boken Elkraftnät. Parallellt med boken skapades även kursen Svenska Elkraftsystemet, där boken Elkraftnät självklart är obligatorisk som kursmaterial.

– Det kändes naturligt att nyttja boken till att skapa och genomföra en kurs inom ämnet, säger Kent.

Utbildningar för elektriska tillämpningar börjar inom utbildningsväsendet med grundläggande teori, formler och beräkningar som i sin tur byggs på för olika tillämpningsområden. Kents pedagogiska tanke med upplägget är att boken ska vara ett förklarande hjälpmedel. Det finns alltså inga krav på att läsare eller kursdeltagare sedan tidigare behöver ha kunskap om tekniska formler eller elektriska teorier.

Boken och kursen är avsedda både för yrkesverksamma och yrkesinriktade skolor. Den ger även en god introduktion för teoretiker att få en praktisk grundförståelse inom ämnesområdet. Även politiker, tjänstemän, beslutsfattare och andra som söker en övergripande förståelse för elkraftnät har glädje av kunskaperna.

Elkraftnät har blivit väl mottagen och är uppskattad av läsarna. Kanske var den till och med välbehövlig och efterlängtad?

– Jag tycker att boken har tagits emot över förväntan. Många som köpt boken har även lagt ner tid på att ge mig en kort återkoppling, vilket jag givetvis värdesatt! Jag har i efterhand insett att det saknats litteratur, just i den form som min bok har, säger Kent.

– Tilläggas kan att åtminstone fem olika yrkeshögskolor redan har införlivat boken i sin utbildning av elkraftsingenjörer!

Ordlistan som ska hjälpa arbetsmiljösektorn

För tillfället är Kent i slutfasen med nästa projekt, nämligen en arbetsmiljöordlista. En ordlista som innehåller mer än fyrahundrafemtio förkortningar och begrepp kopplade till arbetsmiljö. Kents tanke är att ordlistan ska vara till hjälp, i första hand inom utbildningsväsendet, men även för alla som arbetar inom arbetsmiljöområdet.

– Jag genomför löpande Bas-P- och Bas-U-utbildningar och alla områden har som bekant sin terminologi. Min tanke är att den här ordlistan ska bli ett pedagogiskt hjälpmedel i samband med den typen av utbildningar men också att ordlistan ständigt ska finnas tillgänglig på skrivbordet. Ett komplement för att lättare kunna tillgodogöra sig de olika förkortningarna och begreppen för oss som jobbar inom arbetsmiljöområdet, säger Kent engagerat.

Kent berättar att han började sammanställa olika ord som deltagarna hade svårt för när han började föreläsa inom bas-områdena. Därefter har ordlistan vuxit fram över tid. Om det går som planerat kommer ordlistan att finnas tillgänglig nu under våren, hoppas Kent.

Vilka fler böcker och projekt kommer framöver, då? Det får framtiden utvisa. Men ett som är säkert är att du kommer läsa mer om, och av, Kent Mayer!


Vad är det som styr elpriset, ”flaskhalsar” och elbristen? Elkraftnätet är just nu i förändring, men på vilket sätt? Vad finns inom ett stationsområde/ställverk och hur samverkar de olika delarna? Det och mycket mer får du kunskap om när du går kursen Svenska Elkraftsystemet.

Till toppen