Logo

Vi välkomnar Kent Mayer som ny föreläsare hos STF!

Vi kan stolt berätta att Kent Mayer, elkraftsingenjör, författare och f.d. arbetsmiljöchampion på ABB, är en ny föreläsare för våra nya utbildningar Svenska Elkraftsystemet och Bygg pch anläggningsprojekt i praktiken!

Kent Mayer

Vad har du för uppdrag utöver att föreläsa för STF Ingenjörsutbildning?

– Jag föreläser inom elkraftområdet, arbetsmiljöområdet och underhållsteknik för YH-skolor och utbildningar för yrkesverksamma via mitt företag kemaKonsult AB.

Vilka effekter kan utbildningen ”Svenska Elkraftsystem” ge en organisation?

– Idag är det tyvärr väldigt få inom branschen som verkligen förstår hur hela det komplexa elkraftsystemet fungerar. Det råder kunskapsbrist inom elkraftsområdet. Kursen ger deltagarna en större förståelse kring elkraftsystemet, som i sin tur leder till att de kan ta korrekta beslut i arbetsvardagen utifrån sin yrkesroll. Det främjar deltagarna men även företaget både yrkes- och säkerhetsmässigt, vilket i slutändan ger bättre företagsekonomi.

… och utbildningen ”Bygg och anläggningsprojekt i praktiken”?

– I den kursen får deltagarna övergripande kunskaper kring hur och vad ett anläggningsprojekt är, hur leveransorganisationen för ett sådant projekt formeras samt hur arbetsmiljörisker måste hanteras tidigt. Genom att starta upp och driva projekt på rätt sätt kan man undvika tillbud och olyckor och därmed också säkerställa ett lyckat projektgenomförande.

 Vad ger det dig att föreläsa för andra?

– Jag har bland annat varit heltidsutbildare på ABB University. Under den tiden insåg jag hur värdefullt det är för deltagaren att få ta del av både bransch- och spetskunskap som man har stor nytta av när man återkommer till arbetsvardagen. Efter cirka 45 år i branschen har jag mycket och bred erfarenhet som jag gärna delar med mig av. Det är väldigt givande att se andra växa och mycket tillfredsställande när man märker att deltagaren har förvärvat kunskap kring både funktion och sammanhang.

Kent summerar:

– Kunskap är makt, lätt att bära och får människan att växa!


Vill du få mer kunskap om hur samspelet kring de olika marknadsaktörerna ser ut, vilka de olika energislagen är och dess påverkan på elkraftnätet? Då rekommenderar vi dig att läsa mer om utbildningen Svenska Elkraftsystemet.

Är du nyfiken på att få en god teoretisk grund för att förstå hur en projektorganisation fungerar och hur du hanterar arbetsmiljörisker redan under anbuds­fasen för ett projekt – då ska du kolla in Bygg och anläggningsprojekt i praktiken.

Till toppen