Logo

Kurser inom Auktorisation

Uppdatera dina kunskaper inom regelefterlevnad och få kompetensen för att ansöka om auktorisation hos elsäkerhetsverket. Vi på STF Ingenjörsutbildning erbjuder kurser inom auktorisation enligt Elsäkerhetslagen. Hos oss kan du läsa både grundläggande kurser i elsäkerhet samt fördjupnings- och tilläggskurser inom auktorisation för låg- och högspänning. Dessa kurser är för dig som är yrkesverksam idag och för dig som vill ta din utbildning inom auktorisation och elsäkerhet till nästa nivå.

El- och energibranschen genomgår en stor teknisk utveckling, och säkerhetsaspekternas regler samordnas och uppdateras i enlighet med denna utveckling. Som ett led i detta gäller från och med 1 juli 2017 den nya Elsäkerhetslagen, som bland annat ställer krav på egenkontrollprogram och att samtliga elinstallationsföretag har auktoriserade elinstallatörer.

Den nya Elsäkerhetslagen innebär att alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
Elinstallationsarbete får bara utföras av elinstallationsföretag som har personal med auktorisation för regelefterlevnad som ingår i elinstallationsföretags egenkontrollprogram inom verksamhetsområdet.

Kurser i auktorisation som möter elbranschens förändrade krav

Grundtanken med de nya reglerna kring auktorisation för elinstallationsarbeten, är att samtliga företag som arbetar med elinstallationer ska kunna säkerställa och redovisa ett egenkontrollprogram så att arbetet blivit korrekt utfört av personal med rätt kompetens. När du läser en kurs eller tilläggskurs inom auktorisation hos oss på STF Ingenjörsutbildning, får du bra och uppdaterad kompetens som väl matchar branschens behov.

Våra utbildningar ger dig bland annat: 

  • Teoretiska och praktiska kunskaper för dig som vill ansöka om fullständig auktorisation dvs. elbehörighet. Dessa kunskaper motsvarar elsäkerhetsverkets krav enligt ELSÄK-FS 2017:4.
  • För att ansöka om fullständig auktorisation A omfattas båda kurserna för lågspänning och högspänning exempelvis regler och standarder för högspänningsanläggningar, beräkningsmetoder för dimensionering av enklare nät, inkl. praktiska övningar med jordtagsmätning, m.m.  Kursupplägget är dessutom anpassat så att du som studerande ska kunna vara yrkesverksam vid sidan av studierna.
  • I kursen Auktoriserad elinstallatör AL – Lågspänning, får du de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att uppfylla Elsäkerhetsverkets krav på en auktoriserad elinstallatör enligt ELSÄK-FS 2017:4. Kursupplägget är dessutom anpassat så att du som studerande ska kunna vara yrkesverksam vid sidan av studierna.
  • Grundläggande elansvar, med ansvarsfördelning och skyldigheter enligt elsäkerhetslagstiftningen kring skötsel av elektriska anläggningar.  
  • I kursen Ellära med viss matematik kan du uppdatera din matematik och ellärakunskaper för att enklare kunna genomföra auktorisationskurserna
  • I kursen Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet går vi noga igenom elsäkerhetslagstiftningen, ansvar och skyldigheter samt hur uppgifterna kan fördelas.

3 utbildningar hittade

Till toppen