Logo

Kurser inom Auktorisation

Från och med juli 2017 gäller den nya Elsäkerhetslagen. Det innebär att alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Elinstallationsarbete får bara utföras av personer med auktorisation som elinstallatör samt personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. 

Den nya lagstiftningen ändrar på tidigare ansvarsfördelningar och påverkar de flesta grupper i samhället. Införande av företagens ansvar för de elinstallationsarbeten som utförs är en av de stora förändringarna i reformen. I kursen Elansvar går vi igenom vad detta innebär för företaget. 

Här hittar du våra kurserbjudanden för auktorisationen och det nya elansvaret.

4 utbildningar hittade

Till toppen