Logo

BAS P & BAS U

Bygg vidare på din kompetens inom byggarbetsmiljö med oss på STF Ingenjörsutbildning!

Vi erbjuder kurser i BAS P Byggarbetsmiljösamordnare, BAS U Byggarbetsmiljösamordnare, samt kursen Före bygga - Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö. 

BAS P och BAS U redogör och utvecklar vad som krävs för rollen som byggarbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljöverkets krav. BAS P- och BAS U- utbildningarna ger dig bland annat kunskap om både arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor samt riktlinjer för konsekvent och tydlig arbetsdokumentation.

För att upprätthålla en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen krävs bra och gedigen kompetens kring arbetsmiljölagen, roller, ansvar och arbetets organisation. I våra kurser får du kunskap kring allt detta samt även verktyg för att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor.

3 utbildningar hittade

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för BAS P och BAS U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

  • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
  • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
  • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
  • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom el- och energibranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Exempel ur vårt kursutbud för BAS P och BAS U:

  • BAS P Byggarbetsmiljösamordnare – 2 kursdagar – Utbildningen i BAS P byggarbetsmiljösamordnare erbjuder kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor, roller och ansvar, m.m. BAS P innebär ett tydligt fokus på planering och projektering av byggnadsarbetet. 
  • BAS P & BAS U Byggarbetsmiljösamordnare – 1 kursdag – BAS P och BAS U ger dig som deltagare färdigheter som att samordna och leda projektörer, samt att arbeta förebyggande med risker. BAS U har ett tydligt fokus på utförande av byggnadsarbetet.
  • Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö – 1 kursdag – Hur kan du som byggherre arbeta för en säkrare byggarbetsplats? Kursen lyfter verktyg och tillvägagångssätt för dig som byggherre, och syftar till att  med konkreta verktyg kunna skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela byggprojektet. 

Ta kontakt med oss på STF! 

Välkommen att kontakta oss på STF för att få mer information om våra utbildningar inom BAS P och BAS U!

Till toppen