Logo

BAS P & BAS U

Vill du vidareutbilda dig inom ramverken för arbetsmiljö på din byggarbetsplats? 

Vi på STF erbjuder kurser och utbildningar inom byggarbetsmiljö, både utbildningar till byggarbetsmiljösamordnare enligt både BAS P och BAS U samt även en kurs på engelska rörande olika byggarbetsroller enligt BAS P och BAS U i enlighet med Arbetsmiljöverkets direktiv. 

För att upprätthålla en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen krävs bra och gedigen kompetens kring arbetsmiljölagen, roller, ansvar och arbetets organisation. I våra kurser får du kunskap kring allt detta samt även verktyg för att förebygga arbetsplatsrelaterade olyckor.

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för BAS P och BAS U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

  • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
  • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
  • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
  • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom el- och energibranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

3 utbildningar hittade

Till toppen