Logo

Elansvar - Grundbulten i elsäkerhetsarbetet

2 kursdagar

Den mest genomgripande förändringen av elsäkerhetslagstiftningen i Sverige trädde ikraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen ändrar på tidigare ansvarsfördelningar och påverkar de flesta grupper i samhället. Införande av företagens ansvar för de elinstallationsarbeten som utförs är en av de stora förändringarna i reformen.

Under kursen kommer vi att noga gå igenom elsäkerhetslagstiftningen, ansvar och skyldigheter samt hur uppgifterna kan fördelas. Vi går också igenom ansvar och skyldigheter kring skötsel av elektriska anläggningar. Här är kunskap om standarden SS-EN 50110-12013 viktig. Standarden är förhandsgodkänd av Elsäkerhetsverket och kompletterar föreskriften om elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2006:1

Innehåll i kurs

Elsäkerhetslagstiftningens ansvar och förväntan rörande

 • Arbeten där det finns elektrisk fara
 • Anläggningsinnehavare
 • Elinstallationsarbete
 • Elektrisk utrustning    

Kursens mål

Att du ska få lära dig hur ansvar och skyldigheter är fördelade enligt lag, förordningar och föreskrifter.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Elsäkerhetslagstiftningen
- Lagar, förordningar och föreskrifter om elsäkerhet
- Betydelsen av svensk standard

Elansvarets fyra ansvarsområden
- Personsäkerhetsansvar
- Innehavaransvar
- Ansvar för elektriska installationer
- Ansvar för elektrisk utrustning

Personsäkerhet vid arbete där det finns elektrisk fara
- God elsäkerhetsteknisk praxis
- Kunskap och utbildning
- Elsäkerhetsplanering
- Säkerhetsåtgärder
- Förslag på organisation

Elsäkerheten vid elektriska anläggningar
- Innehavaren – det reella inflytandet
- Innehavarens kontroll
- Skötsel av innehavarens starkströmsanläggning
- Förslag på organisation

Rättsfall

Dag 2

Ansvar för elektriska installationer
- Elinstallationsarbete
- Undantag för vissa typer av elinstallationsarbete
- Från överinseende till företagsansvar
- Krav på elinstallationsföretaget
- Relationen med anläggningsinnehavaren
- Så påverkas elinstallatören
- Så påverkas yrkesmannen

Egenkontrollprogrammet
- Ägas av företaget
- Innehåll
- Utvärderas

Registrera verksamheten
- Arbete på annans anläggning
- Elinstallatör för regelefterlevnad

Elektrisk utrustning
- Ansvar för underhåll
- Användarens ansvar

Rättsfall

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö

Mats är elsäkerhetsingenjör, konsult och erfaren föreläsare hos STF. Mats är dessutom ledamot i den tekniska kommittén TK 64 som bland annat har tagit fram Elinstallationsreglerna.

Lars Kilsgård
Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning
2 kursdagar 15 300 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 23 sep 2020, 09:00
 • Slut 24 sep 2020, 16:00
 • Boka 10 Platser kvar
 • göteborg Scandic Opalen
 • Start 10 nov 2020, 09:30
 • Slut 11 nov 2020, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 13 apr 2021, 09:00
 • Slut 14 apr 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Personer i företagsledningen, chefer, beslutsfattare, elinstallatörer samt ansvariga för fastigheter, elanläggningar, elinstallationsarbete och elektrisk utrustning. Kursen vänder sig även till personer som är verksamma i organisationer där skötsel av och arbete på elektriska anläggningar utförs.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 23 sep 2020 - 24 sep 2020

göteborg, 10 nov 2020 - 11 nov 2020

stockholm, 13 apr 2021 - 14 apr 2021

Pris

15 300 kr exkl. moms

Till toppen