Logo

Besiktning

Besiktning av en fastighet eller delar av en fastighet görs för att du som fastighetsägare ska få kontroll på hur dina fastigheter mår men också för att du skall kunna säkerställa när en skada har skett i en lägenhet för eventuella krav av boende i lägenheten

Det finns flera olika typer av besiktning och de kan göras av lite olika skäl. T.ex. finns ”skadebesiktning av våtrum” där man utreder eventuella skador i badrum och tvättstugor, skadorna kan vara små men även större skador där fuktspärrar är förstörda och där vattnet hittat nya vägar och skadat omkringliggande lägenheter eller fastigheten. Det betyder att besiktningsmannen gör en okulär besiktning dvs undersöker saker i huset med hjälp av syn, lukt och hörsel. Exempel på saker som undersöks är: tak, väggar, avlopp, fogar mm. Därefter kan det vara dags att mäta fukten i det angripna området. När skadan är fastställd så är det av stor vikt och förstå varför skadan har uppstått så man kan fastställa vem som skall stå för skadan.

En annan typ av besiktning är sk avflyttningsbesiktning här fastställer man lägenhetens skick för att Tex få ett korrekt avslut på ett hyresförhållande samt få en bra start på ett nytt hyresavtal och få nöjda kunder, men också för att få kontroll av en nyttjandeenhet i syfte att fastställa enhetens skick som underlag för eventuella krav på hyresgäst eller annan brukare. Ett annat skäl kan vara att säkerställa hyresvärdens egenkontroll av el och ventilation mm.

4 utbildningar hittade

Till toppen