Logo

Arrende och andra nyttjanderätter

2 kursdagar

Lär dig välja rätt upplåtelseform!

Om förvaltningen innehåller mark och vatten behöver du ha kunskap i arrenderätt och andra nyttjanderätter. En nyttjanderätt kan upplåtas på tio olika sätt och det gäller det att välja det mest lämpliga. På den här grundkursen går vi igenom avgränsningar vad gäller att träffa nya avtal. Objekt som berörs är allt från parkering till bostadshus och jordbruk.

Fastighetsförvaltningen och nyttjande av mark och vatten präglas i ökad utsträckning av förräntningskrav, effektivitet och ny teknik. Valet av nyttjanderättsform och formuleringen av avtalet har blivit viktigare till följd av detta och ett ökande antal tvingande lagregler.
Kursbok arrende och andra nyttjanderätter

I kursavgiften ingår boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken

Innehåll i kurs

 • Arrende för jordbruk, bostad, anläggning och lägenhet
 • Allmänna nyttjanderätter
 • Avverkningsrätt och substansköp
 • Vilka fördelar och nackdelar är förenade med olika upplåtelseformer?
 • Hur ska avtal och uppsägningar formuleras
 • för att uppnå en effektiv fastighetsförvaltning?
 • Hur hanteras nyttjanderätter vid transaktioner?

Kursens mål

Att du ska få allmän kännedom om olika upplåtelseformer och hur de kan inordnas i en modern fastighetsförvaltning. Du ska även få kunskap om servitut.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Maria Toftby
Maria Toftby Mark- och Exploateringsingenjör, Skövde kommun

"Kursen var mycket bra med relevant material och praktiska övningar. Emma är en riktigt duktig föreläsare, hon gjorde ett svårt ämne mer begripligt."

Pär-Olof Högstedt
Pär-Olof Högstedt Gata/Parkchef, Tekniska kontoret, Vetlanda kommun

"Kursen hade ett bra upplägg och dokumentationen var mycket bra. Föreläsaren var mycket kompentent och pedagogisk och tog upp praktiska fall och fallgropar som man har nytta av. Bra blandning av människor som hade olika bakgrund och kunde tillföra sina egna erfarenheter."

Evelina Sandström
Evelina Sandström Markingenjör, Nacka kommun

"Emma Eriksson är pedagogisk, engagerad och gör föreläsningen praktisk tillämpbar för oss som jobbar. Hon lyckas få en balans mellan det teoretiska och hur det kommer att fungera i praktiken när avtal ska skrivas och omförhandlas. Kursens svårighetsgrad är bra och jämn. Jag fick med mig väldigt mycket, förstod det mesta och också hur jag kan använda det i mitt jobb. Materialet är tydligt och innehållsrikt, det är lätt att följa med mellan material och föreläsning."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling

Presentation av kursdeltagare, kursledning, kurspärm och kursbok
- Allmänt om nyttjanderätter och servitut
- Grundbegrepp och defi nitioner
- Form och avtalstid

Val av nyttjanderättsform och kontraktsskrivning
- De allmänna reglerna i kap 7 JB
- Arrendedomstolarna
- Förlängningsrätt/besittningsskydd

Dag 2

Förlängningsrätt/besittningsskydd, fortsättning
- Rätt till överlåtelse och underupplåtelse

Rättsförhållandet under avtalstiden
- Återställande av jord och hus när avtalet upphör
- Hembud och inlösen enligt JB

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Emma Eriksson
Emma Eriksson Landahl Advokatbyrå

Advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå. Emma har under mer än 10 år arbetat på advokatbyrå med inriktning mot fastighetsrätt. Hon har jämte exploatering varit specialiserad på nyttjanderätter och arrende. Hon har jobbat både med arrenderättsliga processer, både i domstol och i Arrendenämnd. Emma bistår både med avtalsskrivning, upprättande av mallar samt med löpande rådgivning i arrenderättsliga frågor. Hon har sedan 2008 hållit kurser inom arrende för ett flertal kursorganisatörer och klienter. Många av dessa utbildningar är inriktade mot kommuner varför Emma har god kunskap om de kommunala processerna

2 kursdagar 15 300 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 4 okt 2021, 09:30
 • Slut 5 okt 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är förvaltare, tjänsteman inom offentlig förvaltning, jurist eller konsult.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 4 okt 2021 - 5 okt 2021

Pris

15 300 kr exkl. moms

Till toppen