Logo

Avflyttningsbesiktning av lägenheter - fördjupning med erfarenhetsutbyte

1,5 kursdag

Var med och diskutera och ta del av olika former av besiktningsproblem som inrapporterats av många medarbetare på bostadsföretag runt om i landet.
Vi har samlat på oss mycket erfarenheter under de många år vi bedrivit utbildning inom Avflyttningsbesiktning. Vi träffas under trevliga former på internat, där du får många tillfällen till erfarenhetsutbyte och nätverka med andra besiktningsmän/kvinnor.

Innehåll i kurs

Vi går igenom delar av grundkursen samt ägnar ytterligare tid åt juridiska synvinklar. Föreläsningar varvas med grupparbeten och erfarenhetsutbyten deltagarna emellan. Vi kommer med er hjälp att påbörja företagets möjlighet att bygga upp rutiner och policy för en besiktningshandbok för avflyttningsbesiktning. Vidare tar vi även upp våtrumskontroller och bostadsanpassning.

 • Kort repetition av grundkursen
 • Hur förbättrar vi samsynen i besiktningsarbetet?
 • Policyfrågor vid besiktning
 • Checklistor el, våtrum, städ
 • Funktionsbesiktning, inflyttningsbesiktning
 • Bostadsanpassning
 • Fördelar med besiktningshandbok
 • Hur kan vi använda besiktningstillfället till fler kontroller i lägenheten?
 • Grupparbeten och erfarenhetsutbyten
 • Samkväm med erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Juridiska problem - Fördjupning med jurist
 • Aktuella domar
 • Aktuella frågeställningar från deltagare

Kursens mål

När du genomgått denna fördjupningskurs med erfarenhetsutbyte kommer du att på egen hand kunna utföra lägenhetsbesikningar av mer svårbedömd karaktär. Samtidigt som denna mötesplats ger tillfälle till nätverksbyggande är det också en möjlighet att tillsammans med kollegor i branschen få uppslag till nya idéer och utvecklas.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Susanne Svensson
Susanne Svensson
Region Syd
Jessica Andersson
Jessica Andersson
Region Väst

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Kort repetition av grundkursen
 • Hur förbättrar vi samsynen i besiktningsarbetet?
 • Policyfrågor vid besiktning
 • Checklistor el, våtrum, städ
 • Funktionsbesiktning, inflyttningsbesiktning
 • Bostadsanpassning
 • Fördelar med besiktningshandbok
 • Hur kan vi använda besiktningstillfället till fler kontroller i lägenheten?
 • Grupparbeten och erfarenhetsutbyten
 • Samkväm med erfarenhetsutbyte och nätverkande

Dag 2

 • Juridiska problem - Fördjupning med jurist
 • Aktuella domar
 • Aktuella frågeställningar från deltagare

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Susanne Svensson
Susanne Svensson BFAB

Susanne har en bakgrund som besiktningsman och arbetade under 15 år på MKB Fastighet AB. Därefter var hon utbildningsansvarig för de tekniska utbildningarna på Yrkeshögskolan i Eslöv. Under de fem senaste åren har Susanne varit en flitigt anlitad föreläsare inom avflyttningsbesiktning grund samt fördjupning. I sin roll som konsult utvecklar hon också besiktningshandböcker för fastighetsbolag samt tillsynsbesiktningar för kommuner. Susanne är även manusförfattare till den digitala boskolan som utvecklats tillsammans med Malmö Stad.

Anna Karlberg
Anna Karlberg Jurideko Fastighetspartner

Anna är utbildad affärsjurist och arbetar på Jurideko Fastighetspartner. Hon har även arbetat på Hyresgästföreningen med hyresjuridiska frågor. På Jurideko är hennes inriktning bostads- och hyresrättsjuridik med tyngdpunkt på framförallt hyresjuridiska frågor såsom hyressättning, förhandling och bruksvärdesystemet. Anna processar i såväl Hyresnämnd som Tingsrätt.

1,5 kursdag 13 900 kr exkl. moms
 • särö Säröhus
 • Start 9 sep 2021, 10:00
 • Slut 10 sep 2021, 14:00
 • Boka

Pris & Villkor

Internat
Kursen genomförs på internat där vi tar hand om bokning av logi för samtliga deltagare. Har du har en bit att resa och vill anlända till konferensanläggningen kvällen före så anmäler du det i bokningen. I priset ingår:
Dag 1 - Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, middag och logi.
Dag 2 - Frukost, förmiddagsfika och lunch

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Besiktningsmän, bovärdar, fastighetsvärdar, förvaltare, uthyrningspersonal och andra som jobbar med lägenhetsbesiktningar och som besiktat en tid och därmed hunnit skaffa sig mer erfarenhet inom området besiktning.

Förkunskaper

Förkunskaper och/eller erfarenheter motsvarande vår grundkurs i Avflyttningsbesiktning av lägenheter.

Datum

särö, 9 sep 2021 - 10 sep 2021

Pris

13 900 kr exkl. moms

Till toppen