Logo

BIM i projekt

2 kursdagar

Kursen ger dig en plattform för BIM som följer byggprocessen från tidiga skeden till produktion och hur det påverkar arbetssätt, organisation, tidplan, ekonomi och juridik i respektive skede. Du får en fördjupad bild av nyttan och möjligheterna samt hur du ska kravställa för att arbeta med BIM i dina projekt. Kursen varvas med teori och konkreta exempel från bygg- och anläggningsbranschen som är generellt överförbara på andra projekt.

Innehåll i kurs

 • Vad kan man använda BIM till? 
 • Varför BIM? – Syfte och behov
 • Att sätta mål
 • Juridik
 • Roller – Ansvar och gränsdragning mot övriga i projektet. Hur ser det ut idag på marknaden?
 • Förutsättningar – Befintligt underlag, riktlinjer, organisation
 • Styrning
 • Hjälpmedel

BIM (ByggnadsInformationsModellering) är en teknisk revolution som snabbt fått genomslag inom bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen. I första hand är BIM ett sätt att samordna information i 3D-modeller. Men för att informationen ska komma till nytta behöver du en utarbetad strategi och tydliga arbetssätt för projektets genomförande. Först då blir BIM ett redskap för att uppnå uppställda mål. 

Kursens mål

är att du ska få insikt kring hur man jobbar med BIM, och olika möjliga tillämpningar av BIM, under ett projekts alla faser, från tidigt skede till produktion. Du ska bland annat få kännedom om vilka förutsättningar som är viktiga, hur arbetssätten ser ut och hur du praktiskt kan tillämpa dagens befintliga metoder i ett BIM-projekt.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Introduktion och presentation

Vad kan man använda BIM till?
- Med exempel från projektering och produktion

Varför BIM?
- Syfte och behov

Att sätta mål

Juridik

Dag 2

Roller – ansvar och gränsdragning mot övriga i projektet
- Hur ser det ut idag på marknaden?

Förutsättningar
- Befintligt underlag, riktlinjer, organisation

Styrning
- Kravställande och uppföljning
- Granskning och kvalitetskontroller

Hjälpmedel
- Översikt av riktlinjer för BIM i projekt från BIM Alliance
- Översikt av samordningsprogramvaror och integrering
- Tekniska hjälpmedel

Gemensam diskussion och kursutvärdering

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Camilla Lindskog
Camilla Lindskog PST Bygg

VD, processkoordinator och BIMsamordnare, PST bygg. Camilla har lång erfarenhet av att driva BIM såväl strategiskt som praktiskt under projekteringsfasen.

Martin Rifall
Martin Rifall Maqs Advokatbyrå

Martin är advokat vid MAQS Advokatbyrå och har omfattande erfarenhet av såväl domstolsprocesser som nationella och internationella skiljeförfaranden. Martin har särskild erfarenhet inom entreprenadtvister, och är ansvarig för Stockholmskontorets entreprenadrättsavdelning. Han har i denna egenskap varit delaktig i att upprätta och förhandla entreprenadkontrakt för såväl svenska som internationella entreprenader under standardavtal såsom AB 04, ABT 06 och FIDIC. Martin föreläser också återkommande inom entreprenadrätt samt avseende plan- och bygglagen.

2 kursdagar 14 800 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 28 apr 2020, 09:00
 • Slut 29 apr 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

för dig som arbetar inom bygg- eller anläggningsbranschen som projektingenjörer, projektörer, projektledare, projektinköpare eller projekteringsledare. Du har redan stött på BIM sedan tidigare, och vill utveckla din kompetens för att kunna vara en aktiv del i tillämpningarna av BIM och/eller styrningen av BIM i projekt. Kursen är också intressant för dig som vill få inspiration kring hur BIM används idag i de olika skedena av ett projekt.

Förkunskaper

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om BIM, men är inget krav

Datum

stockholm, 28 apr 2020 - 29 apr 2020

Pris

14 800 kr exkl. moms

Till toppen