Logo

Elteknik - praktisk grundkurs för fastighetsvärdar

2 kursdagar

För allas säkerhet är det viktigt att du är väl förtrogen med vilka elsäkerhetsåtgärder som skall vidtas vid elarbete i fastigheter. Hos oss får du kunskapen som krävs för att du skall få utföra icke auktorisationskrävande elarbeten. För att uppfylla kraven på personsäkerhet bör du känna till kraven som ställs på elutrustning i olika miljöer och utrymmen med avseende på kapslingsklass.

I vår utbildning får du också hantera mätinstrument och handverktyg på övningar hämtade från verkligheten. Du lär dig mäta spänning, ström, kontrollera skyddsjord och använda vägguttagsprovare. För att byta ett eluttag eller en strömkälla krävs det dessutom att du har kunskap om att utföra frånskiljning, spänningslöshetskontroll samt kontroll av utfört arbete.

Innehåll i kurs

 • Så säger myndigheterna
 • Regler för elarbeten. (Auktorisationskrävande och icke auktorisationskrävande)
 • Att undvika farorna med elen
 • Elsystemet från gruppcentral till uttag
 • Mätinstrument i praktiken
 • Så här fungerar jordfelsbrytaren
 • Varför har säkringen gått? Hur mycket tål den?
 • Byte av strömställare: Enpolig, trapp, kron- och korsomkopplare
 • Byte av eluttag
 • Kontrollera ditt eget arbete

Kursens mål

Efter genomgången kurs förstår du begreppen ström, spänning, resistans och effekt. Du kan mäta ström och spänning samt kontrollera ditt eget utförda arbete.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Jessica Andersson
Jessica Andersson
Region Väst
Susanne Svensson
Susanne Svensson
Region Syd
Göran Näslund
Göran Näslund
Region Öst

Föreläsare

Anders Schack
Anders Schack Schack Elkonsult AB

Anders är elingenjör och auktoriserad elinstallatör och har lång erfarenhet som konsult inom elområdet för olika typer av fastighetsföretag och kommuner m.fl. Han är även en god pedagog med lång erfarenhet av praktiska elutbildningar samt utbildning i elansvar och elsäkerhet.

Jens Fredin
Jens Fredin Jens Fredin AB
Jens har en bakgrund som elektriker och auktoriserad elinstallatör. Han har även en ingenjörsexamen och är auktoriserad elbesiktningsman hos Elektriska Nämnden.
Lars Rosén
Lars Rosén Elkonsult

Lars är förordnad opartisk besiktningsman hos Sveriges Handelskamrar (Swedish Chamber of Commerce) inom entreprenadbesiktningar, elbesiktningar och elrevision.

Han är även auktoriserade av Elektriska Nämnden i elrevision och elbesiktning samt är SP RISE certifierad i entreprenadbesiktningar inom el, tele, styr, säkerhet och elkraft och medlem i SBR (Sveriges Byggingenjörer).

2 kursdagar 13 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 23 nov 2021, 09:00
 • Slut 24 nov 2021, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar
 • göteborg BFAB
 • Start 6 dec 2021, 09:00
 • Slut 7 dec 2021, 16:00
 • Boka 7 Platser kvar

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsvärdar, fastighetsskötare, fastighetstekniker och vaktmästare m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 23 nov 2021 - 24 nov 2021

göteborg, 6 dec 2021 - 7 dec 2021

Pris

13 400 kr exkl. moms

Till toppen