Logo

Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare

2 kursdagar

Här får du en introduktion till fastighetsekonomi så att du bättre kan förstå din beställare. Du får öva på olika modeller för att öka förståelsen för beställarens ekonomi och vad som ligger bakom beslut och ekonomiska avväganden.

Med en helhetssyn på fastighetens ekonomi får du en bättre förståelse för din uppdragsgivares investeringar och kan också vara med i beslutsprocessen. I upplägget varvas teori med praktiska övningar i Excel. Du får också med dig praktiska mallar som du kan använda efter kursen.

Innehåll i kurs

 • Nyckeltal i fastighetsekonomi – hur hänger de ihop?
 • Marknadsvärde och fastighetsvärdering – hur gör man?
 • Lönsamhet och investeringskalkylering, pay-off, nuvärde, annuitet med mera
 • Byggande av bostadsrätter
 • Hur ser kalkylen ut för byggherren och föreningen?
 • Simulering av två bostadsrättsprojekt – vad är det som styr?
 • Exploatering av en kommersiell fastighet
 • Vilka hyresgäster ska attraheras, vad kostar exploateringen och hur ska vi få lönsamhet i projektet? 
 • Praktiska övningar

Kursens mål

Att du ska lära dig vilka faktorer som styr fastighetsägarens investeringar och hur du och dina projekt påverkar fastighetsägarens ekonomi. Du ska även känna till den löpande förvaltningsekonomin på lång sikt och vad som gäller för en investering i ny- och ombyggnad.

Vidare får du insikt i hur du värderar en fastighet, hur du räknar ut vilken hyreshöjning som krävs för att få igen investeringen samt hur kalkylen för bostadsrättsprojekt ser ut. Avslutningsvis får du ta del av hur fastighetsutvecklare resonerar vid ombyggnadsprojekt. 

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling

Inledning, presentation

Nyckeltal i fastighetsekonomi
- Beskrivning av de viktigaste nyckeltalen såsom driftnetto,
  betalningsnetto, direktavkastningar m.m.
- Skillnaden mellan operativa och finansiella nyckeltal
- Framtagning av nyckeltal för en hyresfastighet i en praktiska
  övning i Excel
- Efterföljande diskussion om vad nyckeltalen egentligen betyder
  och rimligheten i siffrorna
- Momentet är grundläggande för att förstå
  fastighetsägarens/förvaltarens (beställarens) ekonomi

Marknadsvärde och fastighetsvärdering
- Begreppet – vad ingår, värdering av fastigheter
- Praktisk övning på dator: kassaflödesvärdering av en
  hyresfastighet med känslighetsanalyser
- Efterföljande diskussion om principer och vad som påverkar
  värdet

Lönsamhet och investeringskalkylering
- Grundläggande begrepp, pay-off, nuvärde, annuitet, hyrestillägg,
  hyresrabatt m.m.
- Praktisk övning på dator: beräkning av hyrestillägg med
  efterföljande diskussion

Dag 2

Faktorer som styr byggherrens beslut vid nyproduktion av bostadsrätter

Hur ser kalkylen ut och vad påverka utfallet?

Simulering av två projekt
- Beskrivning av olika projekt, förutsättningar,
  alternativ, beslutsprocessen samt diskussion
  av de olika resultaten

Exploatering av en kommersiell fastighet
- Hur värde skapas i fastigheter, värdeutveckling
  i fastighetsprojekt, värdepotential m.m.
- Gruppövning där deltagarna ska ta fram
  förslag på hur en fastighet kan byggas om
  och vilka hyresgäster som fokus bör ligga på
- En gruppvis

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Anders Wensfelt
Anders Wensfelt Wensfelt Fastighetskonsult AB

Föreläsaren och civilingenjören Anders har arbetat som projektledare och förvaltningsansvarig för stora fastighetsbolag i både Sverige och England.

2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 13 okt 2020, 09:30
 • Slut 14 okt 2020, 16:00
 • Boka 10 Platser kvar

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, projektledare, controllers eller fastighetsförvaltare.

Förkunskaper

Du skall kunna arbeta i Excel på egen medhavd dator.

Datum

stockholm, 13 okt 2020 - 14 okt 2020

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen