Logo

Planprocessen - så fungerar den

2 kursdagar

Kursen behandlar planprocessen utifrån gällande lagstiftning. Du får kunskap om översiktsplan, detaljplan, olika intressenter och verktyg för att effektivisera plangenomförandet. Efter kursen har du en ökad förståelse för din roll i stadsbyggandet och känner till vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Innehåll i kurs

Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen, PBL. Regelverket förändras ständigt och påverkar förutsättningarna för vad som byggs. Under planprocessens olika skeden är dessutom flera intressenter inblandade. Vem gör vad i planprocessen? Vad gäller? Kursen går igenom följande avsnitt som varvas med grupparbeten och praktiska infallsvinklar

  • Bakgrund och detaljplanens roll i PBL-systemet
  • Allmänna och enskilda intressen (2 kap)
  • Översiktsplan
  • Detaljplanen – när ska den användas och vad ska den innehålla?
  • Förfarandet – hur antas en detaljplan?
  • Genomförande av detaljplan
  • Riksintressen, tillsyn, överklagande m.m.

Kursens mål

är att du ska få översiktlig kunskap om plan- och byggrättsliga planinstrument. Framförallt översiktsplan och detaljplan med avseende på innehåll, förfarande och rättsverkningar. Du ska även ha kännedom om hur en detaljplan genomförs.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

  • Introduktion till kursen
    Pontus Gunnarsson och Claus Pedersen
  • Bakgrund och detaljplanens roll i PBL-systemet
    Pontus Gunnarsson
  • Allmänna och enskilda intressen (2 kap)
    Claus Pedersen
  • Översiktsplan
    Claus Pedersen
  • Grupparbete – innehåll och planbestämmelser för översiktsplan och detaljplan
    Claus Pedersen
  • Detaljplanen – när ska den användas och vad ska den innehålla?
    Pontus Gunnarsson

Dag 2

  • Förfarandet – hur antas en detaljplan?
    Claus Pedersen
  • Grupparbete – förfarande/planprocessen för översiktsplan och detaljplan
    Claus Pedersen
  • Genomförande av detaljplan
    Pontus Gunnarsson
  • Grupparbete – genomförande av detaljplan
    Pontus Gunnarsson
  • Riksintressen, tillsyn, överklagande m.m.
    Pontus Gunnarsson

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

2 kursdagar 14 800 kr exkl. moms
  • göteborg
  • Start 22 apr 2020, 09:30
  • Slut 23 apr 2020, 16:00
  • Boka
  • stockholm Hotel C
  • Start 11 nov 2020, 09:30
  • Slut 12 nov 2020, 16:00
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

dig som är verksam inom bygg- & fastighetssektorn, kommunen eller en statlig myndighet och behöver öka dina kunskaper om Plan- och bygglagens uppbyggnad och hur den påverkar planprocessen.

Datum

göteborg, 22 apr 2020 - 23 apr 2020

stockholm, 11 nov 2020 - 12 nov 2020

Pris

14 800 kr exkl. moms

Till toppen