Logo

Kollegorna från Boliden ser fram emot att bli auktoriserade elinstallatörer

Filip, Joel, Oliver och Peder är tacksamma över att deras arbetsgivare Boliden ser vikten av kompetensutveckling, både utifrån företags- och individnivå. De har precis har genomfört första tentamen för Auktoriserad elinstallatör AL - lågspänning. Efter att ha genomfört det första utbildningsblocket har de en mycket positiv bild av utbildningens upplägg. Nu ser de fram emot att fortsätta studera parallellt med sina jobb på Boliden, med målet att i slutet av utbildningen få sina auktorisationer.

Ett samhällsengagerat bolag som uppmuntrar kompetensutveckling

Boliden är det högteknologiska metallföretaget som arbetar med att garantera Sveriges tillgång till bas- och ädelmetaller. De genomför arbetet från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin.

Precis som att engagemanget för samhällsutvecklingen är en stor del av Bolidens identitet är även medarbetarnas fortbildning viktiga frågor på agendan. Filip Stenberg, planerare och beredare på Boliden, Joel Lagerhielm, Oliver Karlsson och Peder Norberg, alla tre arbetsledare på Boliden, går gemensamt utbildningen som sträcker sig om sexton dagar över nio månader.

Vad är fördelarna med att gå utbildningen tillsammans?

Oliver: Framför allt att man hinner diskutera de olika utmaningarna som vi har, då vi tillhör tre olika anläggningar (Kankbergsgruvan, anrikningsverket i Boliden och Kristinebergsgruvan) inom Boliden. Vi har ofta samma utmaningar på anläggningarna. Det är även bra att kunna utbyta olika erfarenheter med varandra.

Peder: Ja, och gemenskapen är också positiv. Vi sitter med cirka tio mils mellanrum, men kan alltid ringa varandra om det skulle vara något. Det är även bra att vi kan sammanstråla och plugga ihop om vi skulle vilja framöver.

Filip: Just nu har vi inte pluggat så mycket ihop, men det kommer nog längre fram. Det känns bra att vi har den möjligheten.

På bild från vänster: Filip Stenberg, Joel Lagerhielm, Oliver Karlsson, Peder Norberg

Hur har ni upplevt utbildningen hittills?

Filip: Det känns som en nystart! Jag upplever föreläsarna som bra och seriösa.

Joel: Jag håller med Filip. Det är bra upplägg på en lagom kunskapsnivå. Hittills har vi mest gått igenom regler och sådant.

Peder: Ja, det är en lagom takt på kurserna. Jag börjar förstå regler och standarder bättre. Fler borde få möjligheten att gå den här utbildningen för att få en ökad förståelse och elkompetens, men även en större förståelse för arbetsuppgifterna.

Vad är målet med utbildningen framöver?

Joel: För min del är det att bredda mina kunskaper och skapa fler möjligheter för utveckling i framtiden.

Oliver: Jag vill höja min egen kompetens för att kunna göra ett bättre jobb än vi redan gör!

Kollegorna avslutar med att berätta att alla fyra planerar att fortsätta med kursen Auktoriserad elinstallatör A – Tilläggskurs efter att de fått sin auktorisation i vår. Vi önskar dem varmt lycka till!


Utbildningen Auktoriserad elinstallatör AL - lågspänning bygger på de krav Elsäkerhetsverket ställer för auktorisation som elinstallatör och ger kompetens för att arbeta som auktoriserad elinstallatör. För dig som vill bygga på din kunskaper ytterligare och ansöka om utökad auktorisation erbjuder vi även utbildningen Auktoriserad elinstallatör A – Tilläggskurs Högspänning.

För mer information, kontakta utbildningskoordinator Örjan Andersson på 076-540 07 26 eller orjan.andersson@stf.se eller Utbildningsansvarig El & Industri Andreas Carlsson för frågor på 076-540 07 78 eller andreas.carlsson@stf.se.

Till toppen