Logo

Tomas Zetterström om utbildningen Auktoriserad elinstallatör

Tomas Zetterström

Tomas Zetterström, Elnätschef på Söderhamn Nära, har gått kursen Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning hos oss och påbörjade därefter tilläggskursen Auktoriserad elinstallatör A - Högspänning. Vi ställde några frågor till honom om varför han valde att gå utbildningen, hur den har hjälpt honom i hans arbete och om framtida kompetensutveckling. 

Hej Tomas, berätta om din roll på Söderhamn Nära!

Jag är nytillträdd Elnätschef och jag har det övergripande ansvaret för Söderhamn Elnät. Vi har ett välskött och driftsäkert lokalnät 10/0,4kV med ca 9200 kunder. Vi stävar efter att utveckla elnätet och oss själva för att möta framtidens behov och utmaningar med hög servicegrad. Min yrkesroll innebär ansvar för personal, budget, planering, drift- och underhåll samt att vi följer de lagar och föreskrifter vi regleras av.

Varför har du valt att gå utbildningen Auktoriserad elinstallatör (AL och A)?

Min roll förutom anläggningsinnehavaransvar är också att vara elinstallatör för regelefterlevnad där jag, tillsammans med vår organisation, ser till att vi uppfyller elsäkerhetslagens krav på egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska säkerställa att vi bygger, planerar och underhåller elanläggningar på ett sådant sätt att vi inte riskerar att människor, djur eller egendom kommer till skada.

För att få vara elinstallatör för regelefterlevnad för våra verksamhetstyper så krävs auktorisation från elsäkerhetsverket. Med denna utbildning så får jag den teoretiska kompetens som behövs samt ett utbildningsintyg som säkerställer att jag uppfyller de föreskriftskrav som ställs på utbildningen för Auktorisation A.

Har kursen motsvarat dina förväntningar hittills?

Kursen har överträffat mina förväntningar helt klart. Mycket av den bedömningen beror delvis på alla oss fantastiska kursdeltagare som med våra olika bakgrunder ger en bra dynamik till klassrummet. Utöver det så blir jag, som arbetat ett tag i elbranschen, synnerligen glad när etablerade yrkesmän som Klas-Göran Sundvall som varit med och skrivit många av elsäkerhetsverkets föreskrifter samt Gustav Lundqvist som är en erkänt duktig specialist inom elkraft och jordningssystem är lärare för utbildningen.

Har du något konkret exempel när utbildningen har hjälpt dig i din roll?

Vi har kablifierat och vädersäkrat hela vårt elnät, därför var det av stor nytta att prata om jordningssystem vid utlokaliserad kompensering av kapacitiva strömmar i utbyggda kabelnät på landsbygd.

Hur ser du på din egna/företagets framtida kompetensutveckling?

Är man ett litet bolag som vi är så är fortbildning och nätverkande helt nödvändigt speciellt nu när affärsmodellen för elnätsverksamhet förändras samtidigt som vi står inför en omfattande energiomställning med många tekniska utmaningar.


Vill du veta mer om kurserna Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning och Auktoriserad elinstallatör A - Tilläggskurs Högspänning

Kontakta Andreas Carlsson
076-540 07 78
andreas.carlsson@stf.se

Till toppen