Logo

Reservkraft

Reservkraft är ett system för att skapa avbrottsfri strömförsörjning när det allmänna elnätets strömförsörjning faller bort. Det är nödvändigt inom alla områden där man bedriver samhällsviktig verksamhet.

Reservkraftaggregat, batterier och UPS är exempel på lösningar. Ibland används de i kombination med varandra. För att det ska fungera framgångsrikt krävs ett arbete i form av behovsanalys, projektering, anskaffning, idrifttagning och senare underhåll.

Med våra kurser håller du dig uppdaterad om det senaste inom reservkraft.

2 utbildningar hittade

Till toppen