Kursens mål

Att ge dig kunskap om teknik och metodik vid besiktning av befintliga lågspänningsanläggningar. Kursen fokuserar på elsäkerhet men behandlar också många nyheter inom regelverket för elinstallationer.

Innehåll i kurs

  • En översikt av elsäkerhetslagstiftningen
  • Besiktning - för vem?
  • Besiktningsmetodik
  • Viktiga avsnitt i reglerna för elinstallationer
  • Besiktning - att tänka i risker
  • Regler för elektrisk utrustning
  • Erfarenheter från tidigare besiktningar

Vi genomför också en praktisk besiktningskurs, för mer info klicka här.