Logo

Reläskydd I - Grundkurs

3 kursdagar

Här får du en grundlig genomgång av de olika reläskyddens funktioner, egenskaper och användningsområden. Med god insikt om betydelsen av väl fungerande reläskydd kan du säkerställa anläggningens driftsäkerhet.

Innehåll i kurs

  • Nätkrav
  • Mätegenskaper
  • Myndighetskrav
  • Ledningsskydd
  • Transformatorskydd
  • Kondensator - batteriskydd
  • Ställverksskydd
  • Gruppövning
  • Tillförlitlig felbortkoppling

Kursens mål

Att ge grundläggande kunskaper för att kunna förstå, utforma och hantera reläskydd i första hand för radialmatade system med spänning 10-50 kV.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning
Gustav Lundqvist

Nätkrav
Gustav Lundqvist
- Feltyper
- Felströmsberäkningar
- Konsekvenser

Mätegenskaper
Gustav Lundqvist
- Skyddens mätprinciper
- Elektromekaniska
- Elektroniska
- Numeriska skydd

Transformatorskydd
Gustav Lundqvist
- Felorsaker
- Differentialskydd
- Kortslutningsskydd
- Jordfelsskydd
- Övriga skydd

Dag 2

Myndighetskrav
Lars Kilsgård
- Utförande
- Underhåll
- Skador
- Ansvar

Ledningsskydd

Tomas Johannesson
- Luftledning
- Kabel
- Kortslutning
- Jordfel
- Relätyper
- Olika karaktäristik
- Längsdifferentialskydd

Kondensatorbatteriskydd

Stig Lidström
- Utformning av kondensatorbatteri
- Överlastskydd
- Kortslutningsskydd
- Jordfelsskydd

Dag 3

Ställverksskydd
Stig Lidström
- Ljusbågsvakter
- Blockerade samt konventionella samlingsskeneskydd

Gruppövning

Stig Lidström/Tomas Johannesson

Tillförlitlig felbortkoppling

Tomas Johannesson
- Systemutformning
- Felbortkopplingssystem
- Reservskydd
- LS-system
- Skyddsutformning inklusive LS för brytare och skydd
- Kort om mättransformatorer
- Underhåll, kort störningsanalys

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Tomas Johannesson E.ON Elnät Sverige
Lars  Kilsgård
Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning
Stig Lidström
Stig Lidström ABB

Stig har arbetat 18 år på ABB GA Produkts som Senior Application Specialist och 27 år på Vattenfall. Han har erfarenhet inom följande arbetsområden: Provning/Idrifttagning av transformatorstationer för 400-20 kV samt vattenkraftstationer, driftplanering, driftorderskrivning, vhi-tjänst, felströmsberäkningar, störningsanalyser, reläskyddsplanering och selektivplaner, teknisk/ekonomiskt utredningsarbete för att möta kommande belastningsutveckling, reaktiv effektkompensering, chef för ett relä/telekontor med ansvar för reläskyddssystemet, telekommunikation, mobilradiosystemet och fjärrkontrollsystemet.Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Gustav Lundqvist Elkonsult

Gustav är civilingenjör i energiteknik och utbildad lärare. Gustav arbetar som ingenjör och utbildare för kraftindustrin.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, konsulter och entreprenörer som ansvarar för projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd inom eldistribution, produktion och industri.

Förkunskaper

Viss erfarenhet av arbete med reläskydd.

Till toppen