Logo

Reläskydd II - komplettering till grundkursen

3 kursdagar

I den här kursen fördjupar vi oss i de olika reläskyddens funktioner, egenskaper och användningsområden. Transformatorer och motorer får egna avsnitt i den här kursen. Vi går även in på framtida utveckling t.ex. nät med HVDC, okonventionell generering – hur kan en sådan selektivplan se ut? Även dokumentation och kvalitetssäkring av felbortkopplingssystemet samt gruppövningar har fått plats i denna kurs.

Reläskydd II – fördjupning tillsammans med Reläskydd I – grundkurs ger dig goda kunskaper inom reläskydd och felbortkopplingssystemet och du är väl förberedd för våra specialkurser som t.ex Selektivplaner och Reläskydd III – projektering av kontrollanläggningar eller Mättransformatorer.

Innehåll i kurs

 • Ledningsskydd
 • Fasöverströmsskydd
 • Jordströmsskydd
 • Impedansskydd/Distansskydd
 • Differentialskydd
 • Transformatorskydd
 • Ställverksskydd
 • Samlingsskeneskydd
 • Motorskydd
 • Skydd för framtida nät med HVDC, okonventionell generering m.m
 • Dokumentation av felbortkopplingssystem och kvalitetssäkring
 • Gruppövning.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagarna ha kunskap om ledningsskyddsprinciper och dess skyddskoordination, kunskap om transformatorskyddsprinciper och dess skyddskoordination, förståelse av principer och metodik för reläskyddsinställning samt insikt i kvalitetssäkring av felbortkoppling.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Tomas Johannesson
Tomas Johannesson E.ON Energidistribution AB

Tomas har lång yrkeserfarenhet inom elkraftteknik. Arbete med elkraftsystemet har skett i omväxlande roller inom E.ON/Sydkraft. Intresset för reläskyddsteknik har funnits med sedan tidigt i karriären. Under ett antal år var han ansvarig chef för arbetet att ta fram reläskyddsinställningar för spänningsnivåerna 400kV - 6 kV, samt bedriva störningsanalys inom dåvarande E.ON Elnät. Tomas har varit en del av STF Reläskyddsutbildning sedan slutet av 1990 talet. Tomas är en mångårig och uppskattad föreläsare inom reläskyddsteknik på STF.

Magnus Loenheim
Magnus Loenheim Protrol Engineering AB

Magnus är civilingenjör inom elektroteknik. Han har mångårig erfarenhet inom kraftsystemanalys, felströmsberäkning, selektivplaner och reläskyddsfilosofi. Han har även stor erfarenhet av tillämpning av föreskrifter och framtagning av tekniska krav för komponenter och system. Magnus har arbetat som konsult i mer än 15 år och har en bakgrund inom tillverkande industri.

3 kursdagar 21 700 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum
 • Start 16 nov 2021, 09:00
 • Slut 18 nov 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till alla som behöver ha god kännedom om felbortkopplingssystemet som t.ex. projektörer av elkraftanläggningar, konstruktörer av elkraftanläggningar, elkraftingenjörer samt reläskyddsingenjörer med ansvar för principiell utformning, koordinering och parameterinställning av reläskydd. 

Förkunskaper

 • Reläskydd I – Grundkurs eller liknande grundkunskap i felbortkopplingssystemet
 • Matematikkunskaper på gymnasienivå
 • Erfarenheter och grundkunskap av elnät och dess komponenter

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 16 nov 2021 - 18 nov 2021

Pris

21 700 kr exkl. moms

Till toppen