Logo

Reläskydd II - komplettering till grundkursen

3 kursdagar

Denna kurs ger tillsammans med grundkursen Reläskydd I en komplett bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning 10-50 kV. Kursen omfattar även reläskydd inom industri och kraftproduktion. I upplägget varvas teori med praktiska gruppövningar. Efter kursen har du goda kunskaper inom såväl projektering som anskaffning, drift och underhåll av reläskydd.

Innehåll i kurs

  • Felströmsberäkning
  • Grupparbete
  • Selektivplaner, allmänt
  • Skydd för generatorer
  • Skydd för motorer
  • Anläggningsstruktur
  • Likströmssystemet
  • Skydd i det matande nätet
  • Mättransformatorer

Kursens mål

Att du får en helhetssyn av vad det finns för skydd för generatorer, motorer, transformatorer och annat som är av största vikt för att uppnå en tillförlitlig felbortkoppling.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Stig Lidström
Stig Lidström ABB

Stig har arbetat 18 år på ABB GA Produkts som Senior Application Specialist och 27 år på Vattenfall. Han har erfarenhet inom följande arbetsområden: Provning/Idrifttagning av transformatorstationer för 400-20 kV samt vattenkraftstationer, driftplanering, driftorderskrivning, vhi-tjänst, felströmsberäkningar, störningsanalyser, reläskyddsplanering och selektivplaner, teknisk/ekonomiskt utredningsarbete för att möta kommande belastningsutveckling, reaktiv effektkompensering, chef för ett relä/telekontor med ansvar för reläskyddssystemet, telekommunikation, mobilradiosystemet och fjärrkontrollsystemet.Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Gustav Lundqvist Elkonsult

Gustav är civilingenjör i energiteknik och utbildad lärare. Gustav arbetar som ingenjör och utbildare för kraftindustrin.

Lars Messing DNV GL Energy
Micael Noris ALSTOM Grid

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, konsulter och entreprenörer som svarar för projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd inom eldistribution, produktion och industri.

Förkunskaper

Reläskydd I eller motsvarande kompetens.

Till toppen