Innehåll i kurs

 • Historik och bakgrund
 • Elfara
 • Brandfara vid ljusbågar
 • Brandfara vid varmgång
 • Statistik över elolycksfall
 • Föreskrifter och standarder
 • Definitioner
 • Säker skötsel
 • Normala skötselåtgärder och kopplingar
 • Arbetsmetoderna
 • Underhåll
 • Ansvar inom ellagstiftning
 • Kurstest