Logo

Mats Jonsson och Johnny Petterson moderatorer för ELSÄK 2021

Moderatorerna för ELSÄK 2021. F.v. Mats Jonsson och Johnny Pettersson.

God säkerhet uppnås som bekant genom att hela tiden lära sig av tidigare utmaningar. Enligt Elsäkerhetsverket senaste rapport ökade antalet anmälda elolyckor som medförde sjukdagar orsakade av strömgenomgång under 2020 med 69 st. Antalet ljusbågsolyckor ökade med 9 st. Elsäkerhetsdagarna (ELSÄK) är med andra ord fortfarande ett högaktuellt initiativ för att fortsatt lyfta frågor inom elsäkerhet och arbetsmiljö.

Årets moderatorer, Mats Jonsson, elsäkerhetsingenjör, och Johnny Pettersson, konsult arbetsmiljö och elsäkerhet, vurmar elsäkerheten och har själva sedan flera decennier arbetat aktivt för ett tryggare Sverige inom elsektorn. Vi ringde upp dem för att se vad de ser fram emot som moderatorer för ELSÄK 2021:

– Efter en lång tid med många webbmöten ser jag verkligen fram emot att träffa kollegor och de informella samtalen som uppkommer vid personliga möten. Digitala möten är nog effektiva men också väldigt strikta med en agenda som förutsätter en disciplinerad mötesordning. Därför ska det bli kul att träffa många av mina elvänner i spontana samtal under rasterna på ELSÄK. Samtidigt har vi ett mycket spännande elsäkerhetsår där vi redan nu har ett späckat program som berör de allra flesta inom elbranschen. Elsäkerhetsverket har givit ut två handböcker och planerar en hel del förändringar bland föreskrifterna. Så det kommer att bli två mycket givande dagar! säger Mats Jonsson.

Johnny Pettersson håller med Johnny, och fyller i:

– Jag ser fram emot att fysiskt träffa kollegor och elsäkerhetsintresserade för att ta del av och sprida nyheter, statistik, utvärderingar. Att tillsammans ta del av alla de nyheter och förändringar som har genomförts under 2021 och få ta del av erfarenheterna kring dem. Jag vill påstå att årets regeländringar påverkar alla företag som är innehavare eller utförare. Nu finns det en tydlig riktning för hur vi ska bygga och prioritera för att nå en stabil och hög elsäkerhet,.

Med en ständig utvecklad infrastruktur och ny teknik som ger oss nya möjligheter och utmaningar så det gäller att hänga med hur detta påverkar elsäkerhetsarbetet. Vi lovar två spännande och informativa dagar med ett unikt tillfälle att nätverka inom elsäkerhet.

Varmt välkommen till ELSÄK! Vi ses väl där?


Elsäkerhet går som en röd tråd genom hela samhällsbyggnadssektorn – och i vårt utbud och engagemang.

ELSÄK bevakar det som påverkar elsäkerheten kring elnäten och samhället. Vi följer utvecklingen i elbranschen och ser på förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. Här kan du både ta del av årets program och boka din biljett.  

Till toppen